פנסי חסימה לבניין רב קומות

המלצות אלו מבוססות על פרק 6 בנספח 14 של ICAO (המהדורה האחרונה של ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית) וניתנות למידע בלבד.

• לילה בלבד:NAVILITE בעוצמה נמוכה או L-810, אדום קבוע כל 45 מטר מסביב למבנה (לבנייה נמוכה מ-45 מטר גובה).LANSING FLASH נוסף עוצמת אדום בינונית בחלק העליון עבור מבנים גבוהים מ-45 מטר.

• יום ולילה:LANSING FLASH 360° ZG2AS DUAL COLOR לבניינים גבוהים מ-45 מטר.3 או 4 LANSING FLASH בעוצמה גבוהה, לבן לבנייה לגובה מעל 150 מטר גובה.

גובה ה

מִכשׁוֹל

יום מרקינג

פנסי חסימה לגשרים (2)

פלאש לבן

סימון לילה

פנסי חסימה לגשרים (1) 

יציב של מהבהב אדום

מעל 150 מטר

עצימות גבוהה כל 105 מטר

90-150 מטר

סוג A עוצמה בינונית ברמה העליונה וברמת הביניים אם הגובה עולה על 90 מטר

סוג ב' אינטנסיביות בינונית ברמות העליונות והבינוניות

45-90 מטר

 

– סוג B בעוצמה בינונית

– סוג B Low Intensity ברמת הביניים

0-45 מטר

 

- סוג A בעוצמה נמוכה

פנסי חסימה לבניין גבוה (8)

המלצה על האורות שלנו לבניינים רבי קומות

 

תמונות

תיאור

1

פנסי חסימה לבניין גבוה (1)

ZG2H אור בעוצמה גבוהה, פלאש לבן, אור יום, דמדומים ולילה

2

פנסי חסימה לבניין גבוה (2)

ZG2AS משולב סוג A ו-B, אור בעוצמה בינונית, הבזק לבן ביום ואדום בלילה

3

פנסי חסימה לבניין גבוה (3)

DL10D אור בעוצמה נמוכה, TWIN Type A. מערכת מאסטר/המתנה, אדום בלילה

4

פנסי חסימה לבניין גבוה (4)

DL32S אור בעוצמה נמוכה, סוג B אדום קבוע בלילה

5

פנסי חסימה לבניין גבוה (5)

ארון אל פסק

אנחנו מציעים גם

פנסי חסימה לבניין גבוה (6)

סנכרון קל באמצעות GPS, חוט

פנסי חסימה לבניין גבוה (7)

הודעת ברירת מחדל באמצעות מגע יבש